13/2/10

Pan candeal 60% H

Pan tonto pero bonito. Ofreceunos unha preciosa sinfonía panadeira.

Con fariña candeal de Paulina Martos, 60% auga, 2% lévedo e 1,5 % sal. Unha hora levedando e unha e media máis xa formados os boliños.