6/9/11

Paciencia

Velaquí 4,325 Kg de repolo que dentro de dous ou tres meses serán chucrut.