10/10/11

Viño

Si: viño, mosto fermentado. Sen máis, así de primitivo e sinxelo.