6/11/11

Cogumelos

En calquera momento do paseo pode xurdir unha sorpresa. Sempre se atopa algo cando se mira con atención.