21/8/12

Mal


Mal, moi mal que o meu primeiro pan logo das vacacións saia así de pesadote. E mal, moi mal que a fariña do país que adoito comprar estea a dar tan malos resultados.