2/7/11

Patacas!

Plantei unhas patacas so polo gusto de velas crecer. Tres anaquiños axurumelados en cadansúas macetas. Hoxe, dous meses despois, atopei as plantas murchas e levantei a terra. Velaquí a colleita: 713 g de patacas.