22/12/13

Pan para todos

 

Non me gusta vivir nun país que ten as súas fronteiras defendidas con coitelas, un país no que a xente procura comida nos contedores de lixo e onde ten máis dereitos quen máis ten.

Pan para todos en 2014.