5/5/13

Tradicional

  

Unha bola á maneira tradicional, cunha soa fermentación, sen pregados, preformados, banetóns nin lerias.

 

Bocata no río Loio (Lugo), perto de Portomarín. Mooita calor.